Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Từ thiện Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Tam Thôn …

Từ thiện Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Tam Th…

Từ thiện Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.

1. Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Lợi Tự
Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. 
Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, hiện diện ở 23 tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà (Nha Trang) tới Cà Mau. Trụ sở chính đặt tại Tổ đình Hưng Minh Tự: số 45 đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 9098
Website: http://www.tinhdocusiphathoi.vn/thanh-hoi/tp-ho-chi-minh.6.hung-loi-tu.36.aspx


Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương nà…

Từ thiện Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thi…

Từ thiện Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.

1. Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Quảng Tự
Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. 
Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, hiện diện ở 23 tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà (Nha Trang) tới Cà Mau. Trụ sở chính đặt tại Tổ đình Hưng Minh Tự: số 45 đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Ấp An Phước, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 9098
Website: http://www.tinhdocusiphathoi.vn/thanh-hoi/tp-ho-chi-minh.6.hung-quang-tu.37.aspx

2. Nhà Mở Tam Thôn Hiệp.
Địa chỉ: Ấp An Lộc, Xã Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 5128

Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng…

Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã …

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
1. Trung tâm Xã hội Cần Giờ
Nuôi và dạy học trẻ em khuyết tật, 
Chăm sóc - Dưỡng lão,
Dạy nghề cho thanh thiếu niên
Địa chỉ: 183/2 Đào Cử - Thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 0261
Fax: (028) 3874 0261
Website: www.ttxhcangio.com

2. Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Cần Tự
Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. 
Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, hiện diện ở 23 tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà (Nha Trang) tới Cà Mau. Trụ sở chính đặt tại Tổ đình Hưng Minh Tự: số 45 đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 394/2 Ấp Phong Thạnh, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 0158
Website: http://www.tinhdocu…

Từ thiện Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Ch…

Từ thiện Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Lộ…

Từ thiện Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Lộc, …

Từ thiện Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.

1. Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Mồ Côi Pháp Võ
Trong suốt thời gian 16 năm, các em được đùm bọc thương yêu, được chăm sóc nuôi dưỡng, được ăn học phần lớn là nhờ sự cưu mang hỗ trợ của Quý Ân nhân khắp mọi miền. Quý vị là hiện thân của tình thương, là Ông Bà, là Cha Mẹ tinh thần cao cả của các em, đã từng giúp các em có cuộc sống đầy đủ và ấm áp, là điểm tựa vững chắc cho hôm nay và cả sau này.
Địa chỉ: 28/1 Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3782 7727
Website: www.chuaphapvo.com
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ…

Từ thiện Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Lộc, Huy…

Từ thiện Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Lộc, …

Từ thiện Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Lộ…

Từ thiện Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.

1. Chùa Lá (chùa Huyền Trang) - Ngôi nhà chung của Trẻ mồ côi
Đại đức Thích Truyền Tứ, trụ trì chùa Lá được các chú nhỏ xem như cha, bởi người cha ấy đã cho các chú lòng tin, nghị lực và tình thương.  Nhìn các em mồ côi bây giờ, thầy thấy chính mình năm xưa.  TỪ một trẻ mồ côi nên thầy thương chúng bơ vơ, đói khát, không nơi nương tựa.  Cho đến nay, thấy là người luôn gắn bó với các em mồ côi và người nghèo.  Năm 1993, thầy về chùa Thiên Trúc (quận 7) nhận nuôi 40 trẻ mồ côi rồi giao lại cho vị khác ở chùa nuôi dạy.  Sau đó, thầy về Long Hoa cổ tự nhận nuôi 100 em trẻ mồ côi.  Năm 1996, thầy về bán đất ông bà để lại ở quê rồi đến Nhà Bè mua hai hecta đất sú, đầm sình để dựng chùa.  Chùa Lá được như hôm nay là đã trải qua một quá trình đầy gian khổ.  Có chỗ ở thờ Phật, tu học tạm ổn, thầy lại tiếp tục nhận nuôi trẻ mồ côi và nuôi dưỡng cụ già neo …

Từ thiện Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map

Danh sách Từ thiện các địa phương trong Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thi…

Từ thiện Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thi…

Từ thiện Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Mi…

Từ thiện Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí…

Từ thiện Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ …

Từ thiện Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ thiện Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Mi…

Từ thiện Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ thiện Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ thiện Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ …

Từ thiện Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ …

Từ thiện Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ …