Bài đăng

Từ thiện Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Tam Thôn …

Từ thiện Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Google Map
Danh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Tam Th…

Từ thiện Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.

1. Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Lợi Tự
Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. 
Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, hiện diện ở 23 tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà (Nha Trang) tới Cà Mau. Trụ sở chính đặt tại Tổ đình Hưng Minh Tự: số 45 đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh An, Huyện Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 9098
Website: http://www.tinhdocusiphathoi.vn/thanh-hoi/tp-ho-chi-minh.6.hung-loi-tu.36.aspx


Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương nà…

Từ thiện Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thi…

Từ thiện Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.

1. Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Quảng Tự
Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. 
Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, hiện diện ở 23 tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà (Nha Trang) tới Cà Mau. Trụ sở chính đặt tại Tổ đình Hưng Minh Tự: số 45 đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Ấp An Phước, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 9098
Website: http://www.tinhdocusiphathoi.vn/thanh-hoi/tp-ho-chi-minh.6.hung-quang-tu.37.aspx

2. Nhà Mở Tam Thôn Hiệp.
Địa chỉ: Ấp An Lộc, Xã Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 5128

Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng…

Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
Việc từ thiện có thể là những hành động rất nhỏ và đơn giản, như chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cung cấp thông tin từ thiện cho những người cần tìm. Nếu bạn có những thông tin nào về hoạt động từ thiện tại địa phương này, hãy chia sẻ thêm bên dưới cho những người khác cần tìm nhé. Như vậy, bạn đã cùng chúng tôi góp phần lan tỏa một hoạt động từ thiện rồi đấy!

Click xem: Danh sách các hội từ thiện, tổ chức từ thiện ở các tỉnh thành Việt Nam.
Bạn muốn làm từ thiện? Hoặc tự hỏi: "Làm từ thiện để làm gì?". Click xem và tìm hiểu thêm: Từ thiện là gì?
Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Google MapDanh sách Từ thiện các địa phương trong Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh:

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Từ thiện Xã …

Từ thiện Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội từ thiện, tổ chức từ thiện và hoạt động làm từ thiện tại Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minhtu-thien.com đang cập nhật.
1. Trung tâm Xã hội Cần Giờ
Nuôi và dạy học trẻ em khuyết tật, 
Chăm sóc - Dưỡng lão,
Dạy nghề cho thanh thiếu niên
Địa chỉ: 183/2 Đào Cử - Thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 0261
Fax: (028) 3874 0261
Website: www.ttxhcangio.com

2. Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam - Hưng Cần Tự
Hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Với hoạt động Phật pháp gắn với từ thiện nhơn đạo, giúp đỡ người nghèo bệnh tật bằng thuốc Nam. 
Hiện tại TĐCSPHVN có 206 hội quán, mỗi hội quán đều có Phòng Thuốc Nam phước thiện, hiện diện ở 23 tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà (Nha Trang) tới Cà Mau. Trụ sở chính đặt tại Tổ đình Hưng Minh Tự: số 45 đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 394/2 Ấp Phong Thạnh, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Sài Gòn - TP HCM, Việt Nam
Phone: (028) 3874 0158
Website: http://www.tinhdocu…